Books

Recently I started writing about the books I have read. Summarizing the list of books.

 1. तुंबाडचे खोत - श्री. ना. पेंडसे 
 2. हा तेल नावाचा इतिहास आहे - गिरीश कुबेर 
 3. कोसला - भालचंद्र नेमाडे 
 4. चांगदेव चतुष्टय (चार कादंबरींची शृंखला)
  1. बिढार - भालचंद्र नेमाडे
  2. हूल - भालचंद्र नेमाडे 
  3. जरीला - भालचंद्र नेमाडे 
  4. झूल - भालचंद्र नेमाडे 
 5. मुंबई दिनांक - अरुण साधू 
 6. एका तेलियाने - गिरीश कुबेर 
 7. टाटायन - गिरीश कुबेर 
 8. अधर्म युद्ध - गिरीश कुबेर 
 9. रक्तचंदन - जि. ए. कुलकर्णी 
 10. शिवरात्र - नरहर कुरुंदकर 
 11. प्रतिपश्चंद्र - डॉ. प्रकाश कोयाडे
 12. समांतर - सुहास शिरवळकर 
 13. UZUMAKI - Junji Ito
 14. दुर्गभ्रमणगाथा - गोपाल नीलकण्ठ दांडेकर
 15. जागर - नरहर कुरुंदकर 
 16. हिंदू जगण्याची समृद्ध अडगळ - भालचंद्र नेमाडे
 17. तेल नावाचं वर्तमान - गिरीश कुबेर

Comments

Popular Posts